Gode råd i forbindelse med anskaffelse af drikkevandskøler

Hvad skal du være opmærksom på, før du investerer i en drikkevandskøler?

“Drikkevand er kun attraktivt, hvis det er passende køligt” ifølge Sundhedsstyrelsens anbefaling. Med dette understreges vigtigheden af, at vandet der er til rådighed i løbet af dagen, er tilpas koldt. Der er flere måder at sikre at alle har adgang til koldt drikkevand igennem hele dagen og også gøre det mere attraktivt at drikke vand i stedet for de mange andre muligheder, der oftest er mere sukkerholdige, dyrere og med til at gøre skade på miljøet.

Siden Kuvatek startede med at sælge egenproducerede vanddispensere i 1985, er vores erfaring, at mange kunder ofte har de samme spørgsmål i undersøgelsesprocessen. Vi har derfor samlet en række generelle råd som vi på baggrund af vores erfaringer og samtaler med kunder igennem tiden, mener er nogle af de vigtigste ting at tage stilling til.

Det skal siges, at dette ikke er en videnskabelig udredning. Følgende råd er udelukkende lavet på baggrund af erfaringer og observationer igennem tiden som har været relevant for kunders beslutning om, hvilken drikkevandskøler de har besluttet sig for at investere i.

De 7 nedenstående citater giver en idé om nogle af de tanker og problemstillinger kunder har haft:

 1. “Det er ikke sjovt at drikke vand, der har stået for længe i store plastikdunke”
 2. “Det handler om at få noget robust, når det skal bruges af ca. 1.000 mennesker hver dag”
 3. Hvad er forskellene på kølesystemer?
 4. “Det har været en af mine opgaver at finde en løsning uden servicekontrakt…”
 5. “De fungerer fint og er utrolig støjsvage. Vores gamle vandautomat står og brummer nede i kantinen”
 6. “Vi er en grøn skole, og vi har meget fokus på bæredygtighed…”
 7. “Af hensyn til rengøring omkring køleren var det også et ønske, at det ikke skulle være en gulvmodel”

Med udgangspunkt ovenstående citater er her den fulde gennemgang af de 7 råd, hvor du kan læse mere om, hvad man skal være opmærksom på før investering i drikkevandskølere.

1. Det er ikke sjovt at drikke vand, der har stået for længe i store plastikdunke” Ivan Nielsen, Silkeborg Business College

En af de grunde, vi ofte hører som argument for at investere i en drikkevandskøler er, at man ønsker en løsning der kan lokke flere til at drikke mere vand. Ved at investere i en drikkevandskøler, forventer man at der er koldt vand til alle igennem hele dagen – uden kø og uden ventetid.

Dermed har man også et sundt alternativ til de mere sukkerholdige læskedrikke, der også er et mere hygiejnisk alternativ til at fylde drikkevandsflaske osv. på toilettet, hvor vandet ofte er halvlunkent.

2. Det handler om at få noget robust, når det skal bruges af ca. 1.000 mennesker hver dag” Aase Jensen, Aalborghus Gymnasium

Før man udvælger en drikkevandskøler er det vigtigt at vide hvor stor kapacitet man har brug for. Derfor er det vigtigt at man har en idé om, antallet af brugere over en kortere periode, såsom et frikvarter, da kapaciteten på køleren afgør hvor mange der kan tanke op med vand inden temperaturen på vandet, begynder at stige.

Derfor bør man være bevidst om dette og undersøge de forskellige typer af drikkevandskølere. Det kan være der skal en større maskine til end først antaget, eller det kan være man burde overveje en type med flere dispensere for på den måde at undgå alt for meget kødannelse og samtidig sørge for at der er koldt vand til alle hele dagen igennem – også de sidste i køen.

3. Hvad er forskellene på kølesystemer?

Der er principielt 3 forskellige måder at holde vandet koldt – ved hjælp af tank, isbank og gennemstrøm. Herunder er der samlet nogle overordnede karakteristika ved de 3 kølesystemer:

 • Tank:
  • Bruges ofte til et mindre forbrug, altså hvor der ikke er for stort pres på maskinen i løbet af kort tid. Kølekompressoren (og tank) er ofte lille og dermed kan den ikke holde kolde temperatur på vandet i længere tid. Det vil sige at temperaturen stiger, jo flere der bruger maskinen og derfor kan kølekapaciteten have svært ved at følge med. Fordi der kommer varmt vand i tanken i samme mængde som det kolde kommer ud – derfor stiger gennemsnitstemperaturen.
  • I tanken står vandet “stille” og derfor er der risiko for bakteriedannelse. Det problem løses oftest ved at installere UV-lys. Den løsning er et miljømæssigt problem i forhold til strømforbrug, da UV-lyset skal stå tændt uafbrudt men også i forhold til miljøet da det indeholder særdeles miljøskadeligt kviksølv. Flere producenter er dog begyndt at bruge LED-baserede UV-lys, der ikke bruger nær så meget strøm og ikke er helt så skadeligt for miljøet.
  • Behovet for udskiftning af UV-lys og rengøring af tank gør at der normalt kræves servicekontrakt ved tankbaserede kølere.
 • Isbank:
  • Er god til her-og-nu belastning, som for eksempel ved et frikvarter eller andre situationer, hvor mange skal til i løbet af kort tid.
  • Et isbank anlæg bruger et vandbad der fryser til is, som en form for energibatteri. Drikkevandet køles ved at løbe igennem dette isbad. Isbanken har i større eller mindre grad samme problem som tanken, da temperaturen stiger løbende når kølekapaciteten er opbrugt fordi isen smelter. Dog stiger temperaturen ikke lige så hurtigt som i en tank og derfor er der flere der kan få koldt vand i løbet af kort tid.
  • Isbanken kræver servicekontrakt og særligt opsyn, blandt andet med omrører og efterfyldning af vand i vandbadet.
  • Derudover bruger en drikkevandskøler med isbank også forholdsvis meget strøm i forhold til kølekapaciteten, da der er et stort energitab ved at fryse vand til is.
 • Gennemstrøm:
  • Drikkevandet køles i takt med at det løber igennem kølesystemet. Når kølekapaciteten og kølebehov er afstemt korrekt vil et gennemstrømsanlæg levere koldt vand til alle i ubegrænsede mængder. Når vandet fornyes konstant, betyder det at der ikke er tendenser til bakterievækst, fordi vandet ikke står “stille” i længere tid.
  • En drikkevandskøler med gennemstrøm har et meget lavt strømforbrug, da der kun bruges strøm når der tappes fra dispenseren, ellers står den standby. Der er målt strømbesparelser på op til 90% i forhold til både isbank og tank.
  • Der er normalt ikke brug for servicekontrakt, da der hverken skal fyldes på med vand eller er behov for regelmæssig rengøring indvendigt.

4. “Det har været en af mine opgaver at finde en løsning uden servicekontrakt, og med Kuvatek er der 4 års garanti og ingen vedligeholdelse. Det kører bare!” Palle Nielsen, Roslev Skole

Når der skal tages beslutning om hvilken drikkevandskøler man vil investere i, bør man se på driftsudgifterne og dermed de totale forventede omkostninger igennem hele maskinens levetid. Som udgangspunkt er der to overvejelser.

 • Billig købspris: Der følger ofte en række tilkøb og løbende udgifter. Der skal tilkøbes servicekontrakt, da maskinen skal vedligeholdes, blandt andet med udskiftning af dele. Maskinens levetid er også begrænset. Denne løsning er billigere på den korte bane, men ofte ikke totalt set.
 • Dyrere købspris: Her-og-nu prisen er højere dog er der ofte længere garantiperiode og ikke behov for servicekontrakt. Typisk er levetiden også væsentligt længere, så man skal ikke erstatte maskinen i løbet af levetiden. Ofte giver den dyre maskine færre administrative forstyrrelser i dagligdagen.

5. “De fungerer fint og er utrolig støjsvage. Vores gamle vandautomat står og brummer nede i kantinen” Carsten Søndergaard, Viborg Katedralskole

Mange har i dag en vandautomat hvor hele løsningen er samlet i ét. Derfor kan der ofte være udfordringer i form af forstyrrelser i hverdagen på grund af køleren.

En måde at undgå forstyrrelser er ved at investere i en maskine hvor køleren og dispenser er delt i to. Dispenseren kan monteres på en væg og køleren sættes i et teknikrum eller skab, hvor den er gemt væk.

6. “Vi er en grøn skole, og vi har meget fokus på bæredygtighed. Vi kunne se med det samme, at Kuvateks løsning er energivenlig og miljørigtig – og det matcher vores profil perfekt. Og så er køleren også energibesparende, så der er jo også økonomi i det” Carsten Søndergaard, Viborg Katedralskole

Der kommer mere og mere fokus på bæredygtighed i forbindelse med byggerier og derfor kan man med fordel kigge på, hvordan en drikkevandskøler kan bygges, så den påvirker miljøet mindst muligt.

Et af de områder man skal være opmærksom på, for at tage hensyn til miljøet er GWP-værdi (Global Warming Potential)

GWP er et tal der angiver hvor meget ozonlaget påvirkes, blandt andet via det kølemiddel der anvendes. Mange producenter bruger stadig kølemidlet R134, som har en GWP-værdi på 1300. Dog er der producenter der arbejder med naturlige kølemidler, der har en værdi på 3.

Derudover kan man også undersøge, hvordan producenten arbejder med bortskaffelse af dele og hvorvidt dette gøres med hensyn til miljøet. F.eks. ved bortskaffelse af filtre, kølemidler og kviksølvholdigt UV-lys.

7. “Af hensyn til rengøringen omkring køleren var det også et ønske, at det ikke skulle være en gulvmodel” Palle Nielsen, Roslev Skole

Mange kender problemet med rengøring omkring en gulvmodel. Ofte ses kalkaflejninger og vandskader omkring køleren. Det ses sjældent ved en vægmonteret model, da der er nem adgang til rengøring – både under og omkring maskinen.

Læs mere om Kuvateks mest benyttede løsning på skoler.

Har du spørgsmål til de 7 generelle råd gennemgået ovenfor eller vil du vide mere om hvordan Kuvatek forholder sig til de forskellige råd? Kontakt Kuvatek på tlf.: 65 96 77 96, e-mail: info@kuvatek.dk

Tilbage

Du er altid velkommen
Vi er altid parat til at hjælpe dig!

Vi har mange års erfaring i at give vejledning og rådgivning til vores kunder. Derfor kommer vi gerne forbi hos dig og giver gode råd om, hvilke løsninger og muligheder der passer dig.